Đang tải...

Nâng cao hiệu quả xã hội hoá hoạt động thể dục - thể thao

    Nâng cao hiệu quả xã hội hoá hoạt động thể dục - thể thao

Sau hơn 15 năm đổi mới và hội nhập, cùng với những thành tựu chung trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) nước ta đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Sau hơn 15 năm đổi mới và hội nhập, cùng với những thành tựu chung trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) nước ta đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cơ chế mới đã tạo điều kiện huy động rộng rãi sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp của mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực TDTT, tăng cường một cách đáng kể các nguồn lực trong xã hội để phát triển sự nghiệp TDTT nước nhà.

Xã hội hóa là một chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng, để "giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa". Đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng ta, phù hợp yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển.

Kể từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/CP ngày 21-8-1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19-8-1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, ngành thể dục - thể thao đã có nhiều cố gắng trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao. Trước hết là đã có sự chuyển biến về nhận thức, coi xã hội hóa là một giải pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao nước nhà. Về phương thức quản lý, đã từng bước khắc phục cơ chế Nhà nước bao cấp toàn phần cho hoạt động thể dục - thể thao, tạo điều kiện huy động rộng rãi các nguồn lực xã hội, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội trong từng lĩnh vực hoạt động thể dục - thể thao. Về mặt thực tiễn, qua sáu năm triển khai Nghị định 73/1999/NĐ-CP đã có sự chuyển biến khá rõ rệt, cụ thể là:

Đã có sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn loại hình của các cơ sở thể dục - thể thao ngoài công lập, chủ yếu là dưới hình thức các câu lạc bộ thể dục - thể thao và các cơ sở dịch vụ giải trí. Theo số liệu điều tra mới đây, trong tổng số hơn 12 nghìn cơ sở TDTT của cả nước, có tới gần 80% số cơ sở ngoài công lập, hoạt động khá hiệu quả. Về ý nghĩa xã hội, các cơ sở này đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thể dục - thể thao và giải trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Về ý nghĩa kinh tế, các cơ sở ngoài công lập đã tạo thêm việc làm cho người lao động, kích thích sản xuất, lưu thông hàng hóa thể dục - thể thao, đóng góp nhất định vào sự tăng trưởng kinh tế.

Một trong những biểu hiện sinh động của xã hội hóa thể dục - thể thao là sự hình thành một số cơ sở thể thao tư nhân và các doanh nghiệp thể thao như Trung tâm thể dục - thể thao Thành Long, Câu lạc bộ thể thao Lan Anh (ở TP Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh (Gia Lai), Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm (Long An), Trung tâm thể dục - thể thao Bảo Long (Hà Tây), v.v... Các cơ sở này được các doanh nghiệp và tư nhân đầu tư khá tốt, có khả năng tổ chức được các giải thể thao cấp quốc gia và nhiều nơi đã có đủ điều kiện đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc tế lớn cũng như đủ điều kiện để đào tạo tài năng thể thao quốc gia. Việc các tổ chức xã hội, tư nhân mở các trường thể thao thanh niên, thiếu niên nghiệp dư, các trường, lớp năng khiếu thể thao (đa môn và đơn môn) theo hướng xã hội hóa là một hiện tượng mới đang được khuyến khích phát triển, nhất là ở các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng...

Nhiều giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế tổ chức tại nước ta được các doanh nghiệp tài trợ làm tăng tính hấp dẫn của giải, tăng thu nhập của cầu thủ, giảm đáng kể chi phí của Nhà nước. Trong đó, các giải bóng đá (vô địch quốc gia, cúp quốc gia, siêu quốc gia, U21, U18, U16, thiếu niên, nhi đồng) đã thu hút nguồn tài trợ rất lớn của các tổ chức thể thao quốc tế (Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC, Liên đoàn bóng đá Đông - Nam Á - AFF), của công ty tiếp thị thể thao (Strata, VFF, AML...), các hãng sản xuất dụng cụ thể thao, (Nike, Adidas, Grandsport,...) và của các hãng khác như Pepsi, Coca Cola, Kodak... Tổng kinh phí tài trợ lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Riêng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong ba năm (2001-2003) đã huy động được tổng số 66,3 tỷ đồng từ các nguồn tài trợ để phục vụ cho các hoạt động của Liên đoàn.

Số người tham gia luyện tập thể dục - thể thao, tham gia tiêu thụ sản phẩm của thể dục - thể thao tăng gấp ba, bốn lần so với sáu năm về trước. Năm 1999, cả nước chỉ có hơn 7% số người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, đến năm 2004, tỷ lệ này đã là 17,2%. Đây là một trong những kết quả của phong trào xã hội hóa thể dục - thể thao.

Tóm lại, có thể nói rằng lĩnh vực thể dục - thể thao là một trong những lĩnh vực có nhiều thuận lợi trong việc triển khai chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước và thực tế cho thấy, chủ trương này đã được xã hội đón nhận và dần đi vào đời sống, phát huy tác dụng tốt, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao nước ta trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chủ trương xã hội hóa, về phía ngành thể dục - thể thao cũng nhận thấy còn có một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để phát huy hiệu quả hơn nữa. Thứ nhất là, về nhận thức, tuy đã có nhiều chuyển biến, song nhiều nơi, nhiều cấp còn có quan niệm chưa đầy đủ về chủ trương xã hội hóa. Không ít người, ngay cả trong đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, còn có quan niệm lệch lạc về chủ trương này. Thứ hai là, hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 73/1999/NĐ-CP còn thiếu và chưa đồng bộ; nhất là thiếu các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho thể dục - thể thao. Thứ ba là, xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao diễn ra không đồng đều giữa các vùng, miền và giữa các lĩnh vực hoạt động. Phần lớn các hoạt động đầu tư của các tổ chức kinh tế, xã hội và tư nhân là nhằm vào các lĩnh vực hoạt động có khả năng thu hồi vốn nhanh; những người có thu nhập thấp khó có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ thể dục - thể thao. Thứ tư là, hệ thống các tổ chức xã hội về thể dục - thể thao còn yếu kém; Nhà nước vẫn phải bao cấp cho nhiều liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế nêu trên xuất phát từ việc nhận thức và cơ sở lý luận về xã hội hóa thể dục - thể thao còn chưa đầy đủ; tư duy bao cấp và tâm lý ỷ lại trông chờ vào đầu tư của Nhà nước còn khá phổ biến; công tác quản lý hay nói rộng ra hơn là phương thức thực hiện xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Còn thiếu một chiến lược, quy hoạch mang tính bài bản để định hướng và xác định những lộ trình phù hợp để phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao ở nước ta trong những năm tới.

Trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao, chúng ta không thua kém các nước bạn về giải pháp tuyên tuyền vận động, các giải pháp tổ chức, các giải pháp chuyên môn thể dục - thể thao, nhưng còn thiếu kinh nghiệm và các giải pháp của chúng ta còn chưa thật đồng bộ. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh rằng, chính sách quản lý và các giải pháp kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, để thu hút nguồn đầu tư cho hoạt động thể dục - thể thao ngoài nguồn ngân sách Nhà nước.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18-4-2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao. Đây là một điều kiện thuận lợi để ngành thể dục - thể thao tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Thể dục - Thể thao xác định các quan điểm, giải pháp và lộ trình đối với quá trình xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao ở nước ta trong những năm tới như sau:

Về quan điểm chung, cần xác định rõ rằng, xã hội hóa thể dục - thể thao là quá trình tạo ra các cơ chế, chính sách và điều kiện cần thiết để phát huy tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao và tạo điều kiện để toàn xã hội được thưởng thức, hưởng thụ các thành quả của thể dục - thể thao, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo và những người trước đây khó có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ thể dục - thể thao. Chăm lo cho sự nghiệp thể dục - thể thao phải thật sự trở thành trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, cơ quan chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội; là nhiệm vụ của toàn xã hội - trong đó ngành thể dục - thể thao giữ vai trò nòng cốt. Đặc biệt, cần phải nhận thức rõ rằng, xã hội hóa không có nghĩa là Nhà nước cắt giảm đầu tư cho lĩnh vực thể dục - thể thao, mà Nhà nước tăng cường đầu tư nhưng thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng hiệu quả hơn, đồng thời có cơ chế hợp lý để khuyến khích sự đóng góp của xã hội về tài chính, vật chất và trí tuệ.

Để làm tốt xã hội hóa, cần đổi mới phương thức quản lý của Nhà nước, chuyển một phần công việc của Nhà nước cho nhân dân và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực hiện, nhưng Nhà nước không giảm trách nhiệm, không giảm ngân sách cho các hoạt động thể dục - thể thao. Đầu tư của Nhà nước tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các chương trình quốc gia và hỗ trợ các đối tượng chính sách. Nói cách khác, xã hội hóa chính là quá trình Nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện định hướng chung, quy hoạch chung về phát triển thể dục - thể thao. Trong điều kiện thực tiễn của nước ta, chỉ có đẩy mạnh xã hội hóa thể dục - thể thao mới có thể bảo đảm phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao một cách nhanh chóng và bền vững, đồng thời từng bước đưa thể dục - thể thao thành một ngành kinh tế dịch vụ, có đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế đất nước.

Về chỉ tiêu định hướng xã hội hóa thể dục - thể thao đến năm 2010, trong Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP đã nêu rõ bốn nhóm chỉ tiêu cần phấn đấu trong những năm tới. Căn cứ các nhóm chỉ tiêu tại Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngành thể dục - thể thao xác định một số giải pháp lớn cần phải tập trung chỉ đạo như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về xã hội hóa thể dục - thể thao. Tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về xã hội hóa thể dục - thể thao, xây dựng và chỉ đạo nhân rộng các mô hình điểm. Phát động các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về xã hội hóa thể dục - thể thao.

2. Tiếp tục đổi mới khung chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao, trước hết tập trung vào việc xây dựng Luật Thể dục - Thể thao và hoàn thiện các cơ chế chính sách cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xã hội hóa, tập trung vào các nhóm chính sách về quy hoạch và sử dụng đất dành cho hoạt động thể dục - thể thao; quy định tiêu chuẩn, quy phạm các công trình thể dục - thể thao; các quy định, tiêu chuẩn về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các cơ sở dịch vụ thể dục - thể thao; quy định, chính sách đối với cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên thể thao; quy định về chuyển nhượng vận động viên, huấn luyện viên thể thao; các chính sách khuyến khích đầu tư đối với các cơ sở thể thao ngoài công lập và chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư, liên doanh, liên kết đối với các cơ sở công lập, v.v. Các mô hình quỹ đầu tư, hỗ trợ tài năng, quỹ bảo trợ... trong lĩnh vực thể dục - thể thao là những mô hình cần được khuyến khích nhân rộng, cũng cần có quy định khung để điều chỉnh.

3. Về cơ chế quản lý, tập trung vào việc chuyển cơ chế hoạt động của các cơ sở công lập sang cơ chế cung ứng dịch vụ, trước mắt là thí điểm ở các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Đồng thời tiếp tục phát triển hệ thống các tổ chức xã hội về TDTT: củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của 18 liên đoàn, hiệp hội thể thao đã được Chính phủ công nhận và khẩn trương triển khai thành lập các liên đoàn, hiệp hội thể thao còn lại để hình thành một mạng lưới hệ thống các tổ chức xã hội về thể dục - thể thao hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương. Chuyển giao dần một số công việc mà các cơ quan nhà nước hiện đang thực hiện cho các tổ chức xã hội về thể dục - thể thao. Nguyên tắc chung là tách bạch quản lý nhà nước khỏi điều hành công việc thường xuyên của cơ sở, phân cấp rõ ràng nhằm tăng cường quyền chủ động và trách nhiệm của cơ sở. Đồng thời Nhà nước tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định, chính sách của ngành.

4. Cơ chế sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thể dục - thể thao cũng phải được đổi mới, theo đó đầu tư nhà nước trong giai đoạn tới tập trung vào những lĩnh vực chính như sau: Một là, đầu tư cho các công trình thể thao cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, thành phố; hai là, đào tạo hệ thống vận động viên quốc gia; chuẩn bị lực lượng và tham gia các đại hội thể thao, giải thể thao quốc tế; ba là, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành (như: đăng cai các hoạt động thể thao quốc tế; nghiên cứu khoa học, phát triển và gìn giữ các môn thể thao dân tộc...); bốn là, tiếp tục đầu tư cho các cơ sở công lập nhằm bảo đảm khu vực này tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong cung ứng các dịch vụ TDTT; năm là, đầu tư cho các dịch vụ thể dục - thể thao có tính chất công cộng và thực hiện các chính sách xã hội. Đối với các lĩnh vực còn lại, Nhà nước tăng cường tạo ra các cơ chế chính sách cần thiết để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Ngoài ra, Nhà nước sẽ có định hướng chỉ đạo trong việc đổi mới các chính sách về thuế, chính sách huy động vốn và tín dụng, chính sách đất đai, chính sách sử dụng nhân lực.

Hiệu quả xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao, trước hết phụ thuộc vai trò hoạch định chính sách và quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đề án chung của ngành, trong thời gian tới, Ủy ban Thể dục - Thể thao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch xã hội hóa để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Nhà máy Elip Việt Nam triển khai đấu thầu thiết bị luyện tập thi đấu của các dự án.

Theo báo Nhân Dân

Showroom MIỀN NAM (32)

1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng đài: 1800 6884
507 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho
Tổng đài: 028 36 36 9725
658 Ba Tháng Hai, P. 14
Tổng đài: 028 36 36 9724
80 Tân Hải, Phường 13 (sau toàn nhà Etow).
Tổng đài: 028 3812 6972
933 Nguyễn Kiệm, P. 3
Tổng đài: 028 36 20 8134
1068 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu
Tổng đài: 028 3636 7550
312 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận
Tổng đài: 028 36 36 0224
731 Kinh Dương Vương, P. An Lạc
Tổng đài: 02873088884
112A Tân Hương, P. Tân Quý
Tổng đài: 028 36 36 9723
359 A Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây
Tổng đài: 028 3620 4585
788 (số cũ 644) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25
Tổng đài: 028 3620 6783
1391 Phạm văn Thuận, P. Thống Nhất
Tổng đài: 0251 391 8011
447 Đường 30/4, P. Rạch Dừa
Tổng đài: 0254 3581 449
74 CMT8, P. Long Hương
Tổng đài: 0254 3721 789
27 Đại lộ Bình Dương, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương (Gần Metro)
Tổng đài: 0274 385 2112
1000 quốc lộ 14, Ấp 4, P.Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài
Tổng đài: 0271 3888 552
167 Lạc Long Quân, H. Hòa Thành
Tổng đài: (027) 6378 9579
122 Quốc Lộ 1, Phường 5, TP. Tân An
Tổng đài: 0272 355 0608
83 Phạm Hữu Lầu, P. 4, Tp. Cao Lãnh
Tổng đài: 027 7361 5368
Trần Phú,Tp.Sa Đéc
Tổng đài: 1800 6854
39-40 Ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho
Tổng đài: 0273 385 9788
58C, Quốc Lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bến Tre
Tổng đài: 027 5390 0009
1930, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên
Tổng đài: 0296 3 958 586
Trương Định,Tp.Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Tổng đài: 1800 6854
77 Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tổng đài: 0292 7300 268
100C Trần Đại Nghĩa, P4, Tp. Vĩnh Long
Tổng đài: 0270 383 8086
44 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 6, P.7, TP. Trà Vinh
Tổng đài: 0294 385 6566
175A Lâm Quang Ky, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá
Tổng đài: 0297 3 558 228
607A Trần Hưng Đạo, P.3, TP. Vị Thanh
Tổng đài: 029 3387 0990
509 Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng
Tổng đài: (0299) 368 6388
17 Trần Huỳnh, Phường 8 (Cách siêu thị Coopmart 100m), TP. Bạc Liêu
Tổng đài: 0291 369 6697
224 Lý Thường Kiệt, Khóm 4, P. 6, TP. Cà Mau
Tổng đài: 0290 351 0151

Showroom MIỀN BẮC (32)

98 Nguyễn Lương Bằng, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa
Tổng đài: 0243 2012 400
439 Quang Trung, Phú La, Hà Đông
Tổng đài: 0243 3598 357
805H Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai
Tổng đài: 0243 884 8484
118 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên
Tổng đài: 0243 641 7831
58 Phú Diên, Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài: 1800 6884
CT3B 10 Đại Lộ Thăng Long, Xã Mễ Trì, H.Nam Từ Liêm
Tổng đài: 024 3201 1513
58 Vĩnh Quỳnh, Q.Thanh Trì
Tổng đài: 024 3662 9143
129 Hùng Vương, P .Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên
Tổng đài: 0211 353 5585
558 Nguyễn Trãi , P.Võ Cường, Tp.Bắc Ninh
Tổng đài: 0222 6537 638
76 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên
Tổng đài: 0221 3900 126
196 Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tổng đài: 0226 388 2689
178 đường Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, Tp.Hải Dương
Tổng đài: 0220 3558 858
88 Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Tổng đài: 0225 383 5552
45 Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình
Tổng đài: 022 7364 5638
70 Trần Thái Tông, P. Thống Nhất, TP. Nam Định
Tổng đài: 0228 3686 558
124 Lương Văn Thăng, P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình
Tổng đài: 0229 387 1200
248 Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình
Tổng đài: 0218 390 9889
214 Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tổng đài: 0205 370 6668
208 Quang Trung, TP. Thái Nguyên
Tổng đài: 0208 393 5797
151 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Giang
Tổng đài: 0204 3828 219
47 Giếng Đồn, P. Trần Hưng Đạo. TP. Hạ Long
Tổng đài: 0203 3900 229
655 Đại Lộ Hùng Vương, Phố Việt Hưng, P. Bến Gót, Tp. Việt Trì
Tổng đài: 0210 3666 588
4 Dương Đình Nghệ, P.Tân Sơn, TP. Thanh Hoá
Tổng đài: 0237 3202 068
Bế Văn Đàn,P.Quyết Tiến,Tp.Lai Châu
Tổng đài: 1800 6854
Phạm Văn Xảo,Phường Phố Mới,Tp.Lào Cai
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Chí Thanh, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ
Tổng đài: 1800 6854
Lê Văn Tám, P. Minh Khai, Tp.Hà Giang
Tổng đài: 1800 6854
Lý Đạo Thành,P.Nguyễn Thái Học,Tp.Yên Bái
Tổng đài: 1800 6854
Bế Văn Đàn,P.Hợp Giang,Tp.Cao Bằng
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Du, P.Quyết Thắng, Tp. Sơn La
Tổng đài: 1800 6854
Phú Túc, Xã An Tường,Tp.Tuyên Quang
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Văn Tố, P. Phùng Chí Kiên,Tp.Bắc Kạn
Tổng đài: 1800 6854

Showroom Miền Trung (22)

381 Thủ Khoa Huân - Phú Thủy - Phan Thiết
Tổng đài: 0252 3868 889
189 Hai Mốt Tháng Tám, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang
Tổng đài: 0259 382 1552
88 Hồ Tùng Mậu, P. 1, Tp. Bảo Lộc
Tổng đài: 0263 386 1552
66 Nguyễn Đình Chiểu, P.9, TP. Đà Lạt
Tổng đài: 026 3351 0105
Thị xã Gia Nghĩa
Tổng đài: 1800 6854
184 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột
Tổng đài: 0262 395 1552
242 Hai Ba Tháng Mười, P.Ngọc Hiệp, Tp.Nha Trang
Tổng đài: 0258 3812 155
2151 Hùng Vương, P. Cam Thuận, Tp. Cam Ranh ( Đối diện cây xăng Toàn Đức )
Tổng đài: 0258 3956 896
22 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tp. Tuy Hòa
Tổng đài: 0257 3686 099
81 Lê Lợi, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku
Tổng đài: 0269 382 3682
956 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn
Tổng đài: 02563 794 008
646 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
Tổng đài: 0260 38 59 599
112 Lê Thánh Tôn, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi
Tổng đài: 0255 382 1552
140 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Thành Phố Tam Kỳ
Tổng đài: 0235 3586 884
Hai Bà Trưng, P.Cẩm Phô, Hội An
Tổng đài: 1800 6854
51 Nam Trân, P. Hoà Minh
Tổng đài: (0236) 3662 900
174B Ba Mươi Tháng Tư, P.Hòa Cường Bắc
Tổng đài: 0236 3727 900
133 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế
Tổng đài: 0234 3681 279
219 Hùng Vương, thành phố Đông Hà
Tổng đài: 0233 352 6884
411 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới
Tổng đài: 0232 389 6884
22 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
Tổng đài: 0239 369 8969
73 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, TP. Vinh
Tổng đài: 0238 3201 969
7:00 - 22:30
Tìm cửa hàng gần nhất ( 7:00 - 22:30 )