Đang tải...
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Hội thảo Quy hoạch phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao

Hội thảo Quy hoạch phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao

Hội thảo Quy hoạch phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao 

Ngày 10/6 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội thảo. Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh trọng điểm đồng bằng Bắc bộ, đã tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam- Cơ quan lập quy hoạch trình bày Tóm tắt quy hoạch, hiện trạng phát triển Văn hoá,  Gia đình,Thể thao, Du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gồm 7 tỉnh và TP trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc); Phân tích quy hoạch tổng thể; Định hướng phát triển, Chương trình đầu tư và Giải pháp thực hiện…

 Theo đó, Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng va Nhà nước về phát triển lĩnh vực Văn hoá, Gia đìnhh, Thể dục Thể thao và Du lịch; Xây dựng định hướng mục tiêu phát triển, làm cơ sở triển khai các chính sách, chương trình và kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ định hướng đến năm 2030 trên quan điểm phát triển bền vững phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng. Đồng thời, xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học để triển khai các dự án trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch.

Đánh giá về các đặc trưng Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch cho thấy: Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc bộ là trung tâm Văn hoá-Xã hội, Y tế và Giáo dục- Đào tạo lớn nhất của cả nước. Với những ưu thế về bề dày truyền thống lịch sử Văn hoá, vùng KTTĐ Bắc bộ là nơi có số lượng lớn nhất và mật độ dày nhất các làng nghề truyền thống (chiếm khoảng 50% của cả nước). Bên cạnh  các Văn hoá vật thể, Văn hoá phi vật thể của vùng KTTĐ Bắc bộ cũng hết sức phong phú. Yếu tố dân tộc không phải là đặc điểm nổi bật của Vùng KTTĐ Bắc Bộ nhưng bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và ngay cả ở thủ đô Hà Nội đã góp phần tạo nên một nền văn hoá đa dạng, phong phú của KTTĐ Bắc bộ. Đây cũng là vùng có các hoạt động mạnh mẽ trong công tác xây dựng gia đình văn hoá, phòng chống bạo lực gia đình, hạn chế các tệ nạn xã hội vào gia đình trong một bối cảnh cơ cấu gia đình và hôn nhân đã biến đổi rất lớn, khác biệt nhiều so với truyền thống…. Vùng KTTĐ Bắc bộ cũng là nơi có Trung tâm TDTT lớn của cả nước, là hạt nhân, là nơi cung cấp nhiều vận động viên giỏi cho các cuộc thi TDTT, đặc biệt là các cuộc thi quốc tế, là nơi mà thể thao phong trào và Thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng cho Thể thao thành tích cao phát triển.

Về Du lịch, Vùng KTTĐ Bắc bộ có những đặc điểm nổi trội, phong phú về tài nguyên và sản phẩm du lịch, dựa trên nền tảng là cái nôi của toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt; là nơi lưu giữ văn hoá đặc sắc, truyền thống của cả nước, có bề dày văn hoá nổi bật đặc trưng của nền văn minh lúa nước.  Là Vùng có vị trí thuận lợi về giao lưu và tiếp thu Văn hoá của các vùng miền trong cả nước và trên thế giới, là nơi có những thuận lợi về giao lưu, hợp tác quốc tế về Văn hoá, Du lịch và Thể thao.

Mục tiêu phát triển theo Quy hoạch là phát triển Văn hoá, gia đình, TDTT và Du lịch Vùng KTTĐ Bắc bộ trở thành một khu vực có sự hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, giàu tiềm năng sáng tạo, có mức hưởng thụ Văn hoá ngày càng tăng; Tiếp tục phát triển hoạt động TDTT thành tích cao, Thể  thao phong trào, Thể thao quần chúng nhằm xây dựng con người phát triển về thể chất, hài hoà giữa văn hoá thể chất và Văn hoá tinh thần; Xây dựng Văn hoá Gia đình làm nền tảng xây dựng nhân cách lối sống con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá Vùng và cả nước; Phát triển Du lịch gắn với bảo tồn Di sản Văn hoá, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong Vùng và toàn quốc. Các hoạt động Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch phải góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống, phát triển xã hội văn minh, hiện đại.   

Giải pháp để hoàn thành mục tiêu được đề ra là hoàn thiện cơ chế chính sách; Phát triển nguồn nhân lực; Đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hoá; Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ; Hợp tác phát triển; Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến đánh giá cao về công tác chuẩn bị, nghiên cứu, khảo sát, xây dựng nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch Vùng KTTĐ Bắc bộ, quy hoạch để khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trên các lĩnh vực, tạo mối liên kết vùng, tạo động lực cho Văn hóa, Gia đình, TDTT, Du lịch phát triển. Đây là quy hoạch đa ngành, sản phẩm quy hoạch tương đối dày dặn.

Từ thực tiễn, các đại biểu lưu ý để hoàn thiện nội dung xây dựng quy hoạch cần lưu tâm tới cơ sở hạ tầng, kinh phí xây dựng thiết chế Văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Trong định hướng quy hoạch nên cụ thể, rõ ràng, những vùng quy hoạch phải quan tâm đưa thiết chế Văn hóa, chú trọng và quan tâm tới  tính liên kết vùng, địa phương, khu vực…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đánh cao công tác nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch Vùng KTTĐ Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện. Thứ trưởng trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cũng như ý kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, ý kiến của lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh vùng KTTĐ Bắc bộ.

Thứ trưởng chỉ đạo: Sau Hội nghị, lãnh đạo các Sở VHTTDL các tỉnh tham dự Hội nghị tiếp tục lấy ý kiến các ban, ngành liên quan tại địa phương về nội dung Quy hoạch từ ngày 15/6-25/6 chuyển nội  dung , ý kiến bổ sung cho Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tổng hợp các ý kiến, để lãnh đạo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ  Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch Vùng KTTĐ Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trước ngày 30/6.

Nhà máy Elip Việt Nam triển khai đấu thầu thiết bị luyện tập thi đấu của các dự án.

Showroom MIỀN NAM (32)

1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng đài: 1800 6884
507 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho
Tổng đài: 028 36 36 9725
658 Ba Tháng Hai, P. 14
Tổng đài: 028 36 36 9724
80 Tân Hải, Phường 13 (sau toàn nhà Etow).
Tổng đài: 028 3812 6972
933 Nguyễn Kiệm, P. 3
Tổng đài: 028 36 20 8134
1068 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu
Tổng đài: 028 3636 7550
312 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận
Tổng đài: 028 36 36 0224
731 Kinh Dương Vương, P. An Lạc
Tổng đài: 02873088884
112A Tân Hương, P. Tân Quý
Tổng đài: 028 36 36 9723
359 A Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây
Tổng đài: 028 3620 4585
788 (số cũ 644) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25
Tổng đài: 028 3620 6783
1391 Phạm văn Thuận, P. Thống Nhất
Tổng đài: 0251 391 8011
447 Đường 30/4, P. Rạch Dừa
Tổng đài: 0254 3581 449
74 CMT8, P. Long Hương
Tổng đài: 0254 3721 789
27 Đại lộ Bình Dương, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương (Gần Metro)
Tổng đài: 0274 385 2112
1000 quốc lộ 14, Ấp 4, P.Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài
Tổng đài: 0271 3888 552
167 Lạc Long Quân, H. Hòa Thành
Tổng đài: (027) 6378 9579
122 Quốc Lộ 1, Phường 5, TP. Tân An
Tổng đài: 0272 355 0608
83 Phạm Hữu Lầu, P. 4, Tp. Cao Lãnh
Tổng đài: 027 7361 5368
Trần Phú,Tp.Sa Đéc
Tổng đài: 1800 6854
39-40 Ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho
Tổng đài: 0273 385 9788
58C, Quốc Lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bến Tre
Tổng đài: 027 5390 0009
1930, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên
Tổng đài: 0296 3 958 586
Trương Định,Tp.Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Tổng đài: 1800 6854
77 Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tổng đài: 0292 7300 268
100C Trần Đại Nghĩa, P4, Tp. Vĩnh Long
Tổng đài: 0270 383 8086
44 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 6, P.7, TP. Trà Vinh
Tổng đài: 0294 385 6566
175A Lâm Quang Ky, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá
Tổng đài: 0297 3 558 228
607A Trần Hưng Đạo, P.3, TP. Vị Thanh
Tổng đài: 029 3387 0990
509 Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng
Tổng đài: (0299) 368 6388
17 Trần Huỳnh, Phường 8 (Cách siêu thị Coopmart 100m), TP. Bạc Liêu
Tổng đài: 0291 369 6697
224 Lý Thường Kiệt, Khóm 4, P. 6, TP. Cà Mau
Tổng đài: 0290 351 0151

Showroom MIỀN BẮC (32)

98 Nguyễn Lương Bằng, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa
Tổng đài: 0243 2012 400
439 Quang Trung, Phú La, Hà Đông
Tổng đài: 0243 3598 357
805H Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai
Tổng đài: 0243 884 8484
118 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên
Tổng đài: 0243 641 7831
58 Phú Diên, Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài: 1800 6884
CT3B 10 Đại Lộ Thăng Long, Xã Mễ Trì, H.Nam Từ Liêm
Tổng đài: 024 3201 1513
58 Vĩnh Quỳnh, Q.Thanh Trì
Tổng đài: 024 3662 9143
129 Hùng Vương, P .Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên
Tổng đài: 0211 353 5585
558 Nguyễn Trãi , P.Võ Cường, Tp.Bắc Ninh
Tổng đài: 0222 6537 638
76 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên
Tổng đài: 0221 3900 126
196 Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tổng đài: 0226 388 2689
178 đường Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, Tp.Hải Dương
Tổng đài: 0220 3558 858
88 Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Tổng đài: 0225 383 5552
45 Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình
Tổng đài: 022 7364 5638
70 Trần Thái Tông, P. Thống Nhất, TP. Nam Định
Tổng đài: 0228 3686 558
124 Lương Văn Thăng, P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình
Tổng đài: 0229 387 1200
248 Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình
Tổng đài: 0218 390 9889
214 Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tổng đài: 0205 370 6668
208 Quang Trung, TP. Thái Nguyên
Tổng đài: 0208 393 5797
151 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Giang
Tổng đài: 0204 3828 219
47 Giếng Đồn, P. Trần Hưng Đạo. TP. Hạ Long
Tổng đài: 0203 3900 229
655 Đại Lộ Hùng Vương, Phố Việt Hưng, P. Bến Gót, Tp. Việt Trì
Tổng đài: 0210 3666 588
4 Dương Đình Nghệ, P.Tân Sơn, TP. Thanh Hoá
Tổng đài: 0237 3202 068
Bế Văn Đàn,P.Quyết Tiến,Tp.Lai Châu
Tổng đài: 1800 6854
Phạm Văn Xảo,Phường Phố Mới,Tp.Lào Cai
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Chí Thanh, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ
Tổng đài: 1800 6854
Lê Văn Tám, P. Minh Khai, Tp.Hà Giang
Tổng đài: 1800 6854
Lý Đạo Thành,P.Nguyễn Thái Học,Tp.Yên Bái
Tổng đài: 1800 6854
Bế Văn Đàn,P.Hợp Giang,Tp.Cao Bằng
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Du, P.Quyết Thắng, Tp. Sơn La
Tổng đài: 1800 6854
Phú Túc, Xã An Tường,Tp.Tuyên Quang
Tổng đài: 1800 6854
Nguyễn Văn Tố, P. Phùng Chí Kiên,Tp.Bắc Kạn
Tổng đài: 1800 6854

Showroom Miền Trung (22)

381 Thủ Khoa Huân - Phú Thủy - Phan Thiết
Tổng đài: 0252 3868 889
189 Hai Mốt Tháng Tám, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang
Tổng đài: 0259 382 1552
88 Hồ Tùng Mậu, P. 1, Tp. Bảo Lộc
Tổng đài: 0263 386 1552
66 Nguyễn Đình Chiểu, P.9, TP. Đà Lạt
Tổng đài: 026 3351 0105
Thị xã Gia Nghĩa
Tổng đài: 1800 6854
184 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột
Tổng đài: 0262 395 1552
242 Hai Ba Tháng Mười, P.Ngọc Hiệp, Tp.Nha Trang
Tổng đài: 0258 3812 155
2151 Hùng Vương, P. Cam Thuận, Tp. Cam Ranh ( Đối diện cây xăng Toàn Đức )
Tổng đài: 0258 3956 896
22 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tp. Tuy Hòa
Tổng đài: 0257 3686 099
81 Lê Lợi, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku
Tổng đài: 0269 382 3682
956 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn
Tổng đài: 02563 794 008
646 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
Tổng đài: 0260 38 59 599
112 Lê Thánh Tôn, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi
Tổng đài: 0255 382 1552
140 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Thành Phố Tam Kỳ
Tổng đài: 0235 3586 884
Hai Bà Trưng, P.Cẩm Phô, Hội An
Tổng đài: 1800 6854
51 Nam Trân, P. Hoà Minh
Tổng đài: (0236) 3662 900
174B Ba Mươi Tháng Tư, P.Hòa Cường Bắc
Tổng đài: 0236 3727 900
133 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế
Tổng đài: 0234 3681 279
219 Hùng Vương, thành phố Đông Hà
Tổng đài: 0233 352 6884
411 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới
Tổng đài: 0232 389 6884
22 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
Tổng đài: 0239 369 8969
73 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, TP. Vinh
Tổng đài: 0238 3201 969
7:00 - 22:30
Tìm cửa hàng gần nhất ( 7:00 - 22:30 )